Brochures

Licht op de Bijbel

Ds. Roscam Abbing

Dit is de test tekst voor een mooi stukje tekst op de pagina als samenvatting

– stap 1
– stap 2
– stap 3
– etc.

Bekijk nu

Trap naar Golgotha

50 maal Jeshua

Een brief van Pilatus

Conclusie van Professor Flusser

Gamaliël’s interview

Professor Flusser

Brieven van Kajafas

Rapport van Pilatus

[leading]Evangelie de Weg verkondigt het woord van de Levende God[/leading]

Evangelie De Weg vindt haar grondslag in Handelingen 2:38 (Statenvertaling). Bekering, doop in de Naam van Jezus de Messias tot vergeving der zonden en de gave van de Heilige Geest met als hoorbaar teken, het spreken in andere talen zoals de Geest geeft uit te spreken. Vervolgens het eerste gebod in het Hebreeuws: Sjema Jisraeel JHWH Elohenoe JHWH Echad en met de Nederlandse vertaling: Hoor Israël! JHWH onze God, JHWH is ÉÉN!