Folders

GODS tijdklok

Statenvertaling versus NBG

Wie zijn wij

U mag een keus maken

666 getal eens mensen

Kinderbesprenging?

Oorzaak van verwarring

Wat zullen wij doen?

Het was op de dag van Pinksteren dat Petrus tot het volk sprak, dat zij bekeert moesten worden

Bekijk nu

[leading]Evangelie de Weg verkondigt het woord van de Levende God[/leading]

Evangelie De Weg vindt haar grondslag in Handelingen 2:38 (Statenvertaling). Bekering, doop in de Naam van Jezus de Messias tot vergeving der zonden en de gave van de Heilige Geest met als hoorbaar teken, het spreken in andere talen zoals de Geest geeft uit te spreken. Vervolgens het eerste gebod in het Hebreeuws: Sjema Jisraeel JHWH Elohenoe JHWH Echad en met de Nederlandse vertaling: Hoor Israël! JHWH onze God, JHWH is ÉÉN!