Jezus (Jeshua) de Messias is ook voor uw redding gestorven

De Weg – De Waarheid – Het Leven

De drie sleutels die tot het eeuwige leven leiden
gaf Jezus aan Petrus

Bekering

Bekering betekent dat je bewust bent geworden van je zonden en een heilig leven wilt gaan leiden volgens de Bijbelse regels, die God heeft ingesteld. En dat je God erkent als jouw Schepper, waar je een relatie mee wilt hebben.

Paulus 'bekering

 

Doop

De doop geschiedt in de NAAM van JEZUS of in het Hebreeuws JESHUA, dus niet in titels Vader, Zoon en Heilige GEEST omdat alleen door Zijn Naam, uw zonden vergeven kunnen worden.

 

Vervulling

Wanneer u gedoopt bent in de Naam van Jezus tot kwijtschelding van zonden, zijn we aangekomen bij de 3e sleutel die Petrus van God heeft gekregen en betreft de Vervulling van de Heilige Geest.

(meer…)

Jezus (Yeshua) de Messias is ook voor uw redding gestorven!
Lees meer

[leading]Evangelie de Weg verkondigt het woord van de Levende God[/leading]

Evangelie De Weg vindt haar grondslag in Handelingen 2:38 (Statenvertaling). Bekering, doop in de Naam van Jezus de Messias tot vergeving der zonden en de gave van de Heilige Geest met als hoorbaar teken, het spreken in andere talen zoals de Geest geeft uit te spreken. Vervolgens het eerste gebod in het Hebreeuws: Sjema Jisraeel JHWH Elohenoe JHWH Echad en met de Nederlandse vertaling: Hoor Israël! JHWH onze God, JHWH is ÉÉN!