Wat zullen wij doen?

Het was op de dag van Pinksteren dat Petrus tot het volk sprak, dat zij bekeert moesten worden

Terug naar Folders
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Previous
Next
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Wat zullen wij doen?

Dit is een vraag die op de dag van Pinksteren werd gesteld. Daarom is deze folder eigenlijk ook meer bedoeld voor gelovige lezers; voor mensen die naar een kerk of evangelie gemeente gaan of mensen die zelf de Bijbel onderzoeken. Voor mensen dus die dit leven zien als een overstap naar een leven hierna en daar ook serieus mee bezig zijn. Niet iedereen gelooft in een leven na de dood. Die vrijheid is ons gegund. Maar hoe zit het nu met al die verschillende kerken en godsdiensten? Hoe geloofwaardig zijn zij als de één dit zegt en de ander dát? U gaat misschien al jaren naar een kerk en hoort of hebt gehoord dat het later wel goed komt of dat u wordt voorgehouden dat niemand hier zekerheid heeft en dat we er het beste maar van moeten hopen.

Hoe betrouwbaar wordt het Woord van God gebracht door predikanten en voorgangers? Kan men daar zo maar blindelings op vertrouwen? Brengen ze allemaal dezelfde boodschap of zijn er onderling grote verschillen? Vroeger had men ook al Schriftgeleerden die zee en land omreisden om één Jodengenoot te maken. En als zo iemand dat was geworden, maakten ze daarvan een kind der hel, tweemaal meer dan zijzelf waren (Matth. 23:15). Men kan dus niet zomaar een Schriftgeleerde, dominee of voorganger vertrouwen omdat ze daarvoor een opleiding hebben gehad. De HERE zegt in Zijn Woord, proef de vrucht of die uit Mij is. Daar laat de HERE al zien, dat we niet zomaar iets moeten aannemen, maar onderzoek het woord of het wel juist is. Men moet iemand of iets kunnen controleren aan wat hij of zij zegt of brengt. En waar doen we dat mee? Met de Schrift ofwel de Bijbel en de meest betrouwbare, is de Statenvertaling. Dat is nog steeds de Bijbel waar voorin staat: „Uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandse getrouwelijk overgezet”. Dan hebt u weliswaar nog geen waterdichte garanties, maar wel één die er dichtbij komt.

Maar laat ons eerst eens kijken wat de geestelijke wereld daarover zegt en daarna bezien of en wat we er in de Bijbel van terug kunnen vinden. Om te beginnen met „kinderbesprenging”. Waar vinden wij dat in de Bijbel? Werd dat op de dag van Pinksteren gepredikt en toegepast? (Hand. 2:38). Is besprenging hetzelfde als dopen? Velen gaan daar wel vanuit.

Drie-enig of drie-eenheid, waar vinden we deze woorden in de Bijbel? Waar in de Bijbel doopten de apostelen hun bekeerlingen in de formule „Vader, Zoon en Heilige Geest”?

Als u op deze vragen geen antwoord kunt geven, heeft u reden genoeg om de vraag te overwegen: „hoe betrouwbaar is mijn voorganger?” Men mag alles van de Bijbel weten, maar wie niet aan de voorwaarden voldoet die ook golden op de dag van Pinksteren en daarna, zal bedrogen uitkomen.

 

concilies

 

Ook in deze dagen gaat het nog steeds om het volgende principe: „gehoorzamen is beter dan slachtoffer, opmerken dan het vette der ram­men” (1 Sam.15:22). Het heeft te ma-ken met de gesteldheid van ons hart. Wat willen wij? Een soort „doen alsof”, of serieus het Evangelie bena­deren? De prijs op Golgotha is te hoog geweest om ermee te spelen. Het was de prijs van bloed en wel onschuldig bloed. De ver-zoening daarvan werd ge­koppeld aan de Naam van Hem Die Zijn bloed gaf. Vandaar dat bekering en vergeving der zon-den ook in Die Naam Jezus moest worden gepredikt onder alle volken, beginnende van Jeruzalem (Lukas 24:47). Dat is wat de apostelen exact hebben ge­daan. Dat is ook wat Matth. 28:19 in haar oor­spronkelijke vorm zegt, namelijk: „Gaat dan heen onderwijst al de volken in Mijn Naam, leren-de hen onderhouden alles wat Ik u heb geboden”. De rest van die tekst is door een onbekende schrijver toe­gevoegd en

werd vervolgens op het concilie van Nicea ingelast. Domi-nees weten dit of kunnen  dit weten. Een artikel van professor d

  1. David Flusser over dit onderwerp, met verwijzing naar de oudste versie van Matth. 28:19, ligt ter inzage in de Leidse Universiteit. Eusebius schijnt deze vorm van de tekst in de codex van de fameuze Christelijke bibliotheek in Ceca-réa te hebben gevonden. Maar ook al zou dit niet bewezen kunnen worden, dan nog blijft het een feit dat de apostelen nooit an­ders hebben gedoopt dan in de Naam van hun Heer, Jezus Christus (Hand. 2:38, 8:16, 10:48 en 19:5). Zij deden dat niet d.m.v. besprenging, maar door onderdom-peling. Aan u de keus wat u hiermee gaat doen. Een keus misschien tussen een voorganger en de Bijbel.

 

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website.

 

 

Mag de Here u bijzonder zegenen

en wijsheid hierin geven.

 

 

 

 

 

Meer tekst over wat we moeten doen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Oorzaak van verwarring

Kinderbesprenging?

666 getal eens mensen

[leading]Evangelie de Weg verkondigt het woord van de Levende God[/leading]

Evangelie De Weg vindt haar grondslag in Handelingen 2:38 (Statenvertaling). Bekering, doop in de Naam van Jezus de Messias tot vergeving der zonden en de gave van de Heilige Geest met als hoorbaar teken, het spreken in andere talen zoals de Geest geeft uit te spreken. Vervolgens het eerste gebod in het Hebreeuws: Sjema Jisraeel JHWH Elohenoe JHWH Echad en met de Nederlandse vertaling: Hoor Israël! JHWH onze God, JHWH is ÉÉN!